furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Pobieranie plików i zdjęć za pomocą requests

Uwaga: w przykładach wykorzystuje portal httpbin.org, który pozwala na testowanie przesyłania danych między serwerem i klientem.

Dla małych plików i zdjęć, które spokojnie zmieszczą się w pamięci wystarczyć pobranie i zapisanie pliku w całości.

#!/usr/bin/env python

import requests

r = requests.get('http://httpbin.org/image/png')

with open('result.png', 'wb') as f:
  f.write(r.content)

Dla dużych plików należy czytać i zapisywać po kawałku.
Wykorzystuje się do tego stream=True oraz iter_content podając wielkość kawałka do odczytu.

#!/usr/bin/env python

import requests

r = requests.get('http://httpbin.org/image/png', stream=True)

with open('result.png', 'wb') as f:
  for chunk in r.iter_content(chunk_size=1024):
    f.write(chunk)

W wielku przykładach pojawia się jeszcze if który ma sprawdzać czy coś wczytano i nazywane jest to "odfiltrowywaniem sygnałów keep-alive" ale nigdy nie sprawdzałem czy to rzeczywiście jest potrzebne.

#!/usr/bin/env python

import requests

r = requests.get('http://httpbin.org/image/png', stream=True)

with open('result.png', 'wb') as f:
  for chunk in r.iter_content(chunk_size=1024):
    if chunk:
      f.write(chunk)

Być może zastosowanie else pozwoliło by zaobserwować czy if chunk rzeczywiście jest potrzebne.

W innych przyładach stosują przerywanie gdy nic nie dotarło if not chunk co nie musi być równoważne z powyższym przykładem bo w powyższym nawej jeśli nic nie dotarło to nie przerywa się pętli for i można wczytać jakiś następny kawałek (o ile rzeczywiście ma szansę taki kawałek zainstnieć - czego nie sprawdzałem)

#!/usr/bin/env python

import requests

r = requests.get('http://httpbin.org/image/png', stream=True)

with open('result.png', 'wb') as f:
  for chunk in r.iter_content(chunk_size=1024):
    if not chunk:
      break
    f.write(chunk)

W innych przykładach pojawia się też wymuszanie zapisu bufora na do pliku f.flush()) oraz ewentualne wymuszenie systemu na synchronizajce zawartości plików os.fsync().

#!/usr/bin/env python

import requests

r = requests.get('http://httpbin.org/image/png', stream=True)

with open('result.png', 'wb') as f:
  for chunk in r.iter_content(chunk_size=1024):
    if chunk:
      f.write(chunk)
      f.flush()
      os.fsync()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury