Search on blog:

Moje źródła informacji o różnicach w Python 2 i Python 3 czyli portowanie

Różnice między Python 2 i Python 3

Inne

If you like it
Buy a Coffee