Search on blog:

Kohana w przykładach: routing z jednym uniwersalnym argumentem

Przechwytywanie wszystkiego co zostało podane po controller/action
np: www.domena.pl/welcome/index/hack,this,site lub www.domena.pl/welcome/index/kod-promocyjny-programu-partnerskiego
Standarowy (default) routing w przypadku dodania argumentu nie przechwyci adresu strony.

bootstrap:

Route::set( 
  'default-z-jednym-argumentem', 
  '(/)((/(/)))', 
  array(
  // reszta (czyli wszystkie znaki w tym także '/')
  'rest' => '.*' 
  )
)
->defaults(
  array(
    'controller' => 'welcome',
    'action'   => 'index',
  )
);

controller:

class Controller_Welcome extends Controller 
{

  public function action_index() 
  { 
    // pobierania argumentow 
    // jesli argument nie byl podany to param() domyslnie zwroci NULL
    $my_rest = $this->request->param('rest');

    // wypisanie argumentow 
    // poniewaz wartosci NULL niewypisze wiec zamieniamy na odpowiedni tekst
    echo 'rest: ', ( $my_rest === NULL ? 'NULL' : $my_rest ), '', PHP_EOL;

    // rest zawiera wszystko co bylo podane i teraz zostaje jego samodzielna interpretacja

    // gdy $my_rest = A/B/C/D 
    // (www.domena.pl/welcome/index/A/B/C/D)
    $my_args = explode( '/', $my_rest );
    echo $my_args[0]; // 'A'
    echo $my_args[1]; // 'B'
    echo $my_args[2]; // 'C'
    echo $my_args[3]; // 'D'

    // gdy $my_rest = A,B,C,D 
    // (www.domena.pl/welcome/index/A,B,C,D)
    $my_args = explode( ',', $my_rest );
    echo $my_args[0]; // 'A'
    echo $my_args[1]; // 'B'
    echo $my_args[2]; // 'C'
    echo $my_args[3]; // 'D'

    // gdy $my_rest = A-B-C-D 
    // (www.domena.pl/welcome/index/A-B-C-D)
    $my_args = explode( '-', $my_rest );
    echo $my_args[0]; // 'A'
    echo $my_args[1]; // 'B'
    echo $my_args[2]; // 'C'
    echo $my_args[3]; // 'D'

    // gdy $my_rest = sort=id,page=2,title=hello-world-of-kohana 
    // (www.domena.pl/welcome/index/sort=id,page=2,title=hello-world-of-kohana)
    $my_args = explode( ',', $my_rest );
    echo $my_args[0], '', PHP_EOL; // 'sort=id'
    echo $my_args[1], '', PHP_EOL; // 'page=2'
    echo $my_args[2], '', PHP_EOL; // 'title=hello-world-of-kohana'
  }

}
If you like it
Buy a Coffee