Search on blog:

Kohana w przykładach: domyślny routing z argumentami dla strony

Przekazywanie argumentów do wywoływanej strony

bootstrap:

Route::set( 
  'default-z-argumentami', 
  '(/)((/(/(/(/(/(/(/))))))))', 
  array(
  // argumenty odzielone znakiem '/' (czyli ciągi znaków bez '/')
    'arg1' => '[^/]*', 
    'arg2' => '[^/]*',
    'arg3' => '[^/]*',
    'arg4' => '[^/]*',
    'arg5' => '[^/]*',
  // reszta (czyli wszystkie znaki w tym także '/')
  'rest' => '.*' 
  )
)
->defaults(
  array(
    'controller' => 'welcome',
    'action'   => 'index',
  )
);

controller:

public function action_index() 
{ 
  // pobierania argumentow 
  // jesli argument nie byl podany to param() domyslnie zwroci NULL
  $my_arg1 = $this->request->param('arg1'); 
  $my_arg2 = $this->request->param('arg2'); 
  $my_arg3 = $this->request->param('arg3'); 
  $my_arg4 = $this->request->param('arg4'); 
  $my_arg5 = $this->request->param('arg5'); 
  $my_rest = $this->request->param('rest');

  // wypisanie argumentow 
  // poniewaz wartosci NULL niewypisze wiec zamieniamy na odpowiedni tekst
  echo 'arg1: ', ( $my_arg1 === NULL ? 'NULL' : $my_arg1 ), '', PHP_EOL;
  echo 'arg2: ', ( $my_arg2 === NULL ? 'NULL' : $my_arg2 ), '', PHP_EOL;
  echo 'arg3: ', ( $my_arg3 === NULL ? 'NULL' : $my_arg3 ), '', PHP_EOL;
  echo 'arg4: ', ( $my_arg4 === NULL ? 'NULL' : $my_arg4 ), '', PHP_EOL;
  echo 'arg5: ', ( $my_arg5 === NULL ? 'NULL' : $my_arg5 ), '', PHP_EOL;
  echo 'rest: ', ( $my_rest === NULL ? 'NULL' : $my_rest ), '', PHP_EOL;
}
If you like it
Buy a Coffee