Search on blog:

Kivy buildozer i problem z Android SDK Build Tools revision (19.0.3)

Chciałem skompilować program w Kivy do pakietu apk korzystając z narzędzia buildozer.

buildozer android release

Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem ale buildozer ma zwyczaj niepokazywania szczegółów problemu
więc uruchomiłem całość jeszcze raz z atrybutem "-v" (verbose) aby dowiedzieć się czegoś więcej.

buildozer -v android release

Wśród komunikatów pojawiła się linia z napisem

The SDK Build Tools revision (19.0.3) is too low for project '...'. Minimum required is 19.1.0

Po przeszukaniu internetu okazało się, że buildozer nie wie o istnieniu SDK Build Tools 19.1.0,
które jest wymagane przez API 21 i należy je doinstalować ręcznie.

W tym celu należy uruchomić narzędzie od Google / Android, które jest instalowane przez buildozer

~/.buildozer/android/platform/android-sdk-21/tools/android

i w okienku wybrać i doinstalować SDK Build Tools 19.1.0

Potem już tylko wyczyszczenie starej kommpilacji
buildozer android clean

i ponowna kompilacja
buildozer android release

If you like it
Buy a Coffee