Search on blog:

Firefox: Jak szukać zaznaczonego tekstu w nowe karcie w tle i pozostać w obecnej karcie.

Kiedy zaznaczę tekst i wybiorę search w menu kontekstowy (prawy klick) to wtedy otwiera się nowa karta i przechodzi do tej karty (staje się ona aktywna) ale ja chciałbym uruchomić to szukanie w nowej karcie ale w tle i wciąż pracować w oryginalnej karcie aby szukać następnych elementów - podobnie do Shift+Click, które otwiera link w nowej karcie w tle.

Na stronie about:config musiałem ustawić wartość true dla browser.search.context.loadInBackground.


If you like it
Buy a Coffee