Search on blog:

Cron + PHP na Cal.pl

Nazwa konta na cal.pl: LOGIN
Nazwa strony na cal.pl: http://LOGIN.cal.pl
Skrzynak pocztowa na cal.pl: LOGIN@LOGIN.cal.pl

Ścieżka do php: /usr/local/bin/php
Katalog domowy konta widziany przez nas (np. przez ftp) jako / przez serwer jest widziany jako /home/LOGIN/

<?php echo date('Y.m.d H.i.s')."\n"; ?>

Skrypt cron-test.php wykorzystany do testów - pokazuje, o której skrypt został uruchomiony.

/usr/local/bin/php /home/LOGIN/cron-test.php

Uruchomienia skryptu cron-test.php umieszczonego w katalogu domowym konta (wyniki wypisywane przez skrypt oraz błędy wykazywane przez PHP trafiają do skrzynki LOGIN@LOGIN.cal.pl)

/usr/local/bin/php /home/LOGIN/cron-test.php > wynik.txt

Zapis wyników wypisywanych przez skrypt do pliku wynik.txt w katalogu domowym konta (stara zawartość wynik.txt jest kasowana - nadpisanie). Informacje o błędach zostaną wysłane na mail LOGIN@LOGIN.cal.pl.

/usr/local/bin/php /home/LOGIN/cron-test.php >> wynik.txt

Zapis wyników wypisywanych przez skrypt do pliku wynik.txt w katalogu domowym konta (bez kasowania starej zawartości wyni.txt - dołączanie).
Informacje o błędach zostaną wysłane na mail LOGIN@LOGIN.cal.pl

/usr/local/bin/php /home/LOGIN/cron-test.php >> domains/LOGIN.cal.pl/public_html/wynik.txt

Zapis wyników wypisywanych przez skrypt do pliku domains/LOGIN.cal.pl/public_html/wynik.txt a ponieważ skrypt znajduje się w /home/LOGIN więc pełna ścieżka będzie /home/LOGIN/domains/LOGIN.cal.pl/public_html/wynik.txt.
Plik będzie można oglądać pod adresem http://LOGIN.cal.pl/wynik.txt

If you like it
Buy a Coffee