blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  urlparse przykład

  >>> import urlparse
  
  >>> url = "http://www.example.org/default.html?alpha=32&beta=92&gamma=98"
  
  >>> urlparse.urlsplit(url)
  SplitResult(scheme='http', netloc='www.example.org', path='/default.html', query='ct=32&op=92&item=98', fragment='')
  
  >>> urlparse.parse_qs(urlparse.urlsplit(url).query)
  {'alpha': ['32'], 'betta': ['92'], 'gamma': ['98']}
  
  >>> dict(urlparse …
  więcej »

  Różne Awesome-ności i nie tylko

  Zbiór różnych "Awesome" i nie tylko.

  Strony na github.com

  Awesome Awesomeness (on github.com)
  Awesome Awesomeness (on zeef.com)

  Awesome Courses

  Awesome Go

  Awesome PHP

  Awesome Python

  Awesome Selfhosted

  Awesome Shell

  Awesome Sysadmin


  Awesome Big Data

  Awesome Data Science

  Awesome Machine Learning

  Darmowe książki

  free-software-testing-books

  free-programming-books (PL) (by ligurio …

  więcej »

  Pygame: zdarzenia KEYDOWN, KEYUP i funkcje get_pressed(), get_mods().

  python pygame zdarzenia i funkcje dotyczące klawiszy

  Zdarzenia KEYDOWN, KEYUP to pojedyńcze sygnały, które pojawiają się na początku i na końcu trzymania wciśniętego klawisza.

  Funkcja pygame.key.get_pressed() dostarcza przez cały czas informację, że dany klawisz jest trzymany wciśnięty. Wykorzystuje do tego tablicę z wartościami True/False. Ta funkcja wymaga wywoływania (w pętli) funkcji pygame.event.get …

  więcej »

  Python Unicode - decode & encode

  --------------+                         +--------------
    FROM   |                         |   TO
  --------------+                         +--------------
       read |                         | write
      input |                         | print
  --------------+                         +--------------
         |                         |
       str | --- [d]ecode ---> UNICODE --- [e]ncode ---> | str
         |                         |
  --------------+                         +--------------
      ascii |                         | ascii
  --------------+                         +--------------
      utf-8 |                         | utf-8
  --------------+                         +--------------
    iso-8859-2 |                         | iso-8859-2
      latin2 |                         | latin2
  --------------+                         +--------------
   windows-1250 |                         | windows-1250
      cp1250 |                         | cp1250
  --------------+                         +--------------
      cp852 |                         | cp852
  --------------+                         +--------------
  
     Można zapamiętać dzięki kolejności alfabetycznej: [d]ecode, [e]ncode
  
  python unicode decode & encode

  Zamiana tekstu na prawdziwy Unicode, który nie jest tekstem Unicode (nie ma prefixu u …

  więcej »

  Zasada działania FuncAnimation w matplotlib

  FuncAnimation przyjmuje jako parametr funkcję np. update_data(liczba) i wykonuje następujące rzeczy:

  1. FuncAnimation wywołuje funkcje init()
  2. numer = 0
  3. FuncAnimation wywołuje funkcje update_data(numer)
  4. update_data() modyfikuje dane na wykresie
  5. ??? FuncAnimation czysci wykres (gdy blit=True) ???
  6. ??? FuncAnimation rysuje nowy wykres (gdy blit=True) ???
  7. FuncAnimation robi przerwę
  8. numer = numer + 1
  9. jeśli numer < max_numer …
  więcej »

  Najprostszy program w PyGame

  # import potrzebnego modulu (i podmodulow)
  import pygame
  
  # inicjalizacja modulu (i podmodulow)
  pygame.init()
  
  # stworzenie okna o powierzchni do rysowania 800x600
  screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
  
  # uruchomienie glownej petli (mainloop) do obslugi zdarzen
  running = True
  
  while running:
  
    # pobieranie kolejnych zdarzen
    for event in pygame.event.get():
  
      # jesli kliknieto w przycisk …
  więcej »

  Python i polskie znaki pod Windows

  // Sprawdzane w Windows 7

  W czasach DOS'u gdy nie było jeszcze Windows a wszystko działo się w trybie tekstowym (tak jak to się dzieje obecnie w konsoli) stosowano różne kodowania polskich liter. Jednym z nich było kodowanie wprowadzone przez Microsoft o nazwie 'CP852', (CP = Code Page = Strona Kodowa) Dlatego też …

  więcej »

  PyCharm Edu 2.0.2 i plugin CheckIO

  Wydano nową wersję darmowego PyCharm Edu 2.0.2 - środowiska do pracy z Pythonem z dodatkami do nauki tego języka.

  Jednym z ważniejszych elementów jakie dodano jest plugin do współpracy z portalem CheckIO.org, na którym znajdują się zadania z Pythona.

  Teraz będzie można rozwiązywać zadania bezpośrednio z poziomu PyCharma …

  więcej »

  Użycie `zip()` w Pythonie

  python example

  Pobieranie po trzy elementy z jednej listy

  Python 2

  a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
  
  print('\n--- A ---')
  
  # za pomocą listy - nie dziala
  print('wynik:', list(zip(a, a, a)) )
  
  
  print('\n--- B ---')
  
  # za pomocą `iter` (iterowania)
  it_1 = iter(a) 
  it_2 = iter(a)
  it_3 = iter(a …
  więcej »

  Rysowanie danych na mapie w Pythonie

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  # rozwiazanie na problem ze znalezieniem modulu `basemap` na moim komputerze
  import mpl_toolkits
  mpl_toolkits.__path__.insert(0, '/usr/lib/pymodules/python2.7/mpl_toolkits')
  
  # na podstawie: BaseMap example by geophysique.be - tutorial 01
  # adres: http://www.geophysique.be/tutorials
  
  from mpl_toolkits.basemap import Basemap
  import matplotlib …
  więcej »

« Strona: 2 / 6 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury