Search on blog:

Python: Dlaczego Python nie może zaimportować modułu po instalacji z pip

Czasami po instalacji

pip install some_module

Python nie może odnaleźć modułu i pokazuje błąd ModuleNotFoundError

import some_module

ModuleNotFoundError: No module named 'some_module'

Niezbyt często powodem jest, że moduł używa innej nazwy do istalacji a innej do importu. To może być całkowicie inna nazwa - jak instalacja python-some_module i import some_module - lub …

Python: How can't Python import module after installation with pip

Sometime after installation

pip install some_module

Python can't find this module and shows error ModuleNotFoundError

import some_module

ModuleNotFoundError: No module named 'some_module'

Not so often problem is that module uses different name for installation and different for import. It can be totally different name - like install python-some_module and import some_module …

Python: Jak użyć pynput do sprawdzenie czy wciśnięto frazę z kilku znaków

Niektóre moduły mają funkcję do przechwycenia pojedyńczego znaku i wywołania funkcji ale nie mają one funkcji do sprawdzenia czy wciśnieto ciąg znaków tworzących pewną frazę.

Oto przykład użycia pynput Listener do przechwycenia wszytkich wciśniętych znaków i trzymania ich w stringu - co pozwala sprawdzić czy kilka ostatnich znaków nie tworzą szukaną …

Python: Jak zamienić tekst z wartosciami szestastwkoymi (hex) z \ na normalne znaki

Czasami podczas scrapingu można otrzymać tekst z podwójnymi \\ i szesnastkowymi kodami znaków

\\x3Cstyle\\x3E\\x0A.mainDiv\\x0A\\x7B\\x0A\\x20\\x20width\\x3A1000px\\x3B\\x0A}\\x0A\\x3C/style\\x3E

A to powinno wyglądać jako

<style>
   .mainDiv
  {
  width:1000px;
  background-image:url
<style>

Należy to przekonwerterować ponownie do bytes z użyciem raw_unicode_escape a …

PyQt: Jak użyć QTimer aby uruchomić funkcję wiele razy w tych samych odstępach czasu.

Jeśli chcesz uruchomić jakaś funkcję z opóźnieniem to możesz wykorzystać time.sleep() ale to blokuje resztę kodu. Możesz też uruchomić to w osobnym wątku i wtedy już to nie blokuje reszty kodu. Możesz też próbować jakiś używać modułów typu shedule, shed to zarządzania zadaniami lub wręcz wykorzystać zewnętrze programy jak …

« Page: 2 / 30 »