Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Tkinter: Jak wyświetlić Listbox z Scrollbar

Kod dodaje Listbox z lewej strony i Scrollbar z prawej strony.

Scrollbar używa command=listbox.yview aby przesuwać zawartość Listbox gdy przesuwany jest Scrollbar.

Listbox używa yscrollcommand=scrollbar.set aby przesuwać zawartość Scrollbar gdy element w Listbox jest dodawany lub odejowany oraz gdy zawartość jest przesuwana za pomocą klawiszy lub kółka myszy.

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

listbox = tk.Listbox(root)
listbox.grid(row=0, column=0, sticky="news")

scrollbar = tk.Scrollbar(root, orient='vertical', command=listbox.yview)
scrollbar.grid(row=0, column=1, sticky='ns')

listbox.config(yscrollcommand=scrollbar.set)

# add some values to listbox for scrolling
for i in range(50):
    listbox.insert('end', str(i))

root.mainloop()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury