Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Tkinter Przykład: użycie `eval()` do policzenia wyrażenia

Przykład pokazuje jak pobrać wartości i wyrażenie z Entry i użyć eval() do jego policzenia.

import tkinter as tk

# --- functions ---

def solve():

    x = float(entry_x.get()) 
    y = float(entry_y.get())
    z = eval(equation.get())
    z_var.set("{0:.3f}".format(z))

# --- main ---

root = tk.Tk()

z_var = tk.StringVar()

tk.Label(root, text="Equation").grid(row=0, column=0)
equation = tk.Entry(root)
equation.grid(row=0, column=1)

tk.Label(root, text="x =").grid(row=1, column=0, sticky='e')
entry_x = tk.Entry(root)
entry_x.grid(row=1, column=1)

tk.Label(root, text="y =").grid(row=2, column=0, sticky='e')
entry_y = tk.Entry(root)
entry_y.grid(row=2, column=1)

tk.Label(root, text="z =").grid(row=3, column=0, sticky='e')
tk.Label(root, textvariable=z_var, anchor='w').grid(row=3, column=1, sticky='we')

button = tk.Button(root, text="Solve", command=solve)
button.grid(row=4, column=0, columnspan=2, sticky='we')

entry_x.insert('end', '3')
entry_y.insert('end', '4')
equation.insert('end', '(x**2 + y**2)**0.5')
solve()

root.mainloop()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury