Search on blog:

Tkinter: Jak użyć pynput keyboard listener razem z GUI tkinter

W dokumentacji można zobaczyć przykład dla Monitoring the keyboard

with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
  listener.join()

który blokuje kod więc nie może pracować razem z tkinter. Ale kod można wstawić między linie

with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:

  # ... your code ...

  listener.join()

lub można uruchomić to w inny sposób

listener = keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release)
listener.start()

# ... your code ...

listener.stop()

W przypadku thinter to będzie miało postać

import tkinter as tk
from pynput.keyboard import Listener, Key

# --- functions ---

def on_press(key): # `key` can be `Key` (which doesn't have `char`) or `KeyCode` (which have `char`)
  global listen 

  #print(str(key) == "'1'", str(key))

  #if key == Key.esc:
  if str(key) == 'Key.esc':
    listen = not listen

  if listen:
    #if hasattr(key, 'char') and key.char == '1': # there is no `Key.1` and `1` 
    if str(key) == "'1'": # it needs `' '` in string
      label_var.set(label_var.get()+'1')
      print('1!')

# --- main ---

listen = False

root = tk.Tk()

label_var = tk.StringVar()

label = tk.Label(root, textvariable=label_var, width=10)
label.pack()

# create listener without starting 
listener = Listener(on_press=on_press)

print('start')
listener.start()
#listener.wait()

print('mainloop')
root.mainloop()

print('stop')
listener.stop()

print('end')
# without `listener.join()` because it runs as `daemon`
If you like it
Buy a Coffee