Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Scraping niekompletnych danych z Selenium

Czasami ludzie zbierają oddzielnie różne wartości ze strony

all_names = driver.find_elements_by_xpath('.//h3/a')
all_prices = driver.find_elements_by_class_name('price_color')
all_others = driver.find_elements_by_class_name("other")

a potem grupują ją używając zip()

for row in zip(all_names, all_prices, all_others):
  print(row)

ale to może powodować problem jeśli niektóre elementy mają niekompletne dane - jak other w przykładzie - ponieważ wartości moga zostać przesunięte z jedego elementu do drugiego i mogą stworzyć mniej resultatów niż oczekujemy.

Dla przykładu ten kod nie daje żadnych resultatów ponieważ na stronie nie ma klasy other więc all_others jest puste i zip(..., all_others) nie tworzy żadnych elementów

import selenium.webdriver

driver = selenium.webdriver.Firefox()
driver.get('https://books.toscrape.com')

all_names = driver.find_elements_by_xpath('.//h3/a')
all_prices = driver.find_elements_by_class_name('price_color')
all_others = driver.find_elements_by_class_name('other')

for name, price, other in zip(all_names, all_prices, all_others):
  row = [
    name.get_attribute('title'),
    item.text.strip(),
    other.text.strip()
  ]
  print(row)

Lepiej jest znaleźć obiekt, który grupuje wszystkie informacje dla jednego elementu

all_items = driver.find_elements_by_class_name('product_pod')

a potem szukać wartości tylko w tym elemencie używając item zamiast driver ponieważ w ten sposób możemy wyłapać, że brakuje wartości i wstawić jakąś wartość domyślną - np. "NAN"

data = []

for item in all_items:
  try:
    name = item.find_element_by_xpath('.//h3/a').get_attribute('title')
  except Exception as ex:
    #print('[Exception] name:', ex)
    name = 'NAN'

  try: 
    price = item.find_element_by_class_name('price_color').text.strip()
  except Exception as ex:
    #print('[Exception] price:', ex)
    price = 'NAN'

  try: 
    other = item.find_element_by_class_name('other').text.strip()
  except Exception as ex:
    #print('[Exception] other:', ex)
    other = 'NAN'

  data.append([name, price, other])

Pełna wersja:

import selenium.webdriver

driver = selenium.webdriver.Firefox()
driver.get('https://books.toscrape.com')

all_items = driver.find_elements_by_class_name('product_pod')

data = []

for item in all_items:
  try:
    name = item.find_element_by_xpath('.//h3/a').get_attribute('title')
  except Exception as ex:
    #print('[Exception] name:', ex)
    name = ''

  try: 
    price = item.find_element_by_class_name('price_color').text.strip()
  except Exception as ex:
    #print('[Exception] price:', ex)
    price = ''

  try: 
    other = item.find_element_by_class_name('other').text.strip()
  except Exception as ex:
    #print('[Exception] other:', ex)
    other = 'NAN'

  data.append([name, price, other])

for row in data:
  print(row)

Wynik:

['A Light in the Attic', '£51.77', 'NAN']
['Tipping the Velvet', '£53.74', 'NAN']
['Soumission', '£50.10', 'NAN']
['Sharp Objects', '£47.82', 'NAN']
['Sapiens: A Brief History of Humankind', '£54.23', 'NAN']
['The Requiem Red', '£22.65', 'NAN']
['The Dirty Little Secrets of Getting Your Dream Job', '£33.34', 'NAN']
['The Coming Woman: A Novel Based on the Life of the Infamous Feminist, Victoria Woodhull', '£17.93', 'NAN']
['The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics', '£22.60', 'NAN']
['The Black Maria', '£52.15', 'NAN']
['Starving Hearts (Triangular Trade Trilogy, #1)', '£13.99', 'NAN']
["Shakespeare's Sonnets", '£20.66', 'NAN']
['Set Me Free', '£17.46', 'NAN']
["Scott Pilgrim's Precious Little Life (Scott Pilgrim #1)", '£52.29', 'NAN']
['Rip it Up and Start Again', '£35.02', 'NAN']
['Our Band Could Be Your Life: Scenes from the American Indie Underground, 1981-1991', '£57.25', 'NAN']
['Olio', '£23.88', 'NAN']
['Mesaerion: The Best Science Fiction Stories 1800-1849', '£37.59', 'NAN']
['Libertarianism for Beginners', '£51.33', 'NAN']
["It's Only the Himalayas", '£45.17', 'NAN']

Użyłem stronu specjalnie do nauki scraping http://books.toscrape.com/ stworzonej przez autorów modułu Scrapy. Warto też zobaczyć inne przykłady danych na stronie http://toscrape.com/.

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury