blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Przełączanie widoku w CorelDraw za pomocą makro w VBA

Makro w VBA do przełączania się między widokiem szkieletowym a rozszerzonym.
Po podpięciu do skrótu klawiszowego przyszpiesza pracę.

Sub ToggleView()

  '
  ' Przelaczanie widoku: Szkieletowy <=> Rozszerzony z Overprint
  '
  ' Moj Skrot: ALT + ` (tylda)
  '

  If ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrEnhancedViewWithOverprints Then
    ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrSimpleWireframeView
  Else
    ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrEnhancedViewWithOverprints
  End If

End Sub
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury