furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Nowy operator := walrus (mors) w Python 3.8

2019.02.13 - środa / kategoria: Python / tagi: python /

Wyszła pierwsza wersja "Python 3.8 alpha" a w nim pojawił się operator := zwany po angielsku walrus co po polsku znaczy mors.

Operator ten pozwala na przypisanie wartości do zmiennej w if , elif, while, lambda, list comprehensions itp.

Tak więc będzie możliwe

while (line := fp.readline()):
  # dalszy kod

zamiast

while True:
  line = fp.readline()
  if line:
    break
  # dalszy kod

Do tej pory nie było takiej możliwości przypisania ponieważ tradycyjny operator = nie pozwalał na to. Miało to zapobiegać pomyłkowym użyciom = zamiast == w if / elif / while co się (podobno) często zdarza w językach, które na to pozwalają.

Z pomocą pyenv można łatwo (przynajmniej pod Linux) zainstalować nową wersję Pythona i już zacząć testować nowy operator.

Więcej: Try out walrus operator in Python 3.8

[Aktualizacja: 2019.02.19]

Nowy operator pozwala też wykonać takie rzeczy jak

[(x, reszta) for x in range(10) if (reszta := x % 3) > 0]

# [(1, 1), (2, 2), (4, 1), (5, 2), (7, 1), (8, 2)]

lub

func = lambda a, b: 0 if (y := a-b ) == 0 else 1/y

func = lambda a, b: (y := a-b) or (0 if y == 0 else 1/y)

# zamiast

func = lambda a, b: 0 if a-b == 0 else 1/(a-b)
````

a także takie "dziwactwo" jak

```python
(luty := 29) if rok_przestepny else (luty := 28)

Za to takie użycie może już mieć sens

wynik = (linia if len(linia := fp.readline()) > 0 else "- pusta -")

zamiast błędnie dzałającego (bo każde wywołanie readline zwraca inną linię)

wynik = (fp.readline() if len(fp.readline()) > 0 else "- pusta -")

Podobnie ma to sens gdy każde wywołanie tej samej funkcji wymaga bardzo dużo czasu.

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury