Search on blog:

Manim: How to check which version I use

There are two versions of manim.

 • version created by 3Blue1Brown
 • version maintained by community

There is also deprecated version but it is replaced by community version.

ManinGL by 3Blue1Brown

You can install it with

pip install manimgl

and you run it in consoler using manimgl but it doesn't display version when you use it and if you check options

manimgl --help

then you can see it doesn't have --version.

You can use pip freeze to check installed version. Using grep (at least on Linux) you can run

pip freeze | grep manim

and get

manimgl==1.0.0

Links:

Manin Community

You can install it with

pip install manim

If you can run in console with manim and it displays version whenever you use it.

You can also run

manim --version

and then you can see

Manim Community v0.6.0

If you run

manim --help

then you can see version at the beginning and epilog at the end

Manim Community v0.6.0
...
Made with <3 by Manim Community developers.

In code you can do

import manim

print('Manim', manim.__version__)
print(manim.EPILOG)

to get

Manim 0.6.0
Made with <3 by Manim Community developers.

You can also use pip freeze to check installed version. Using grep (at least on Linux) you can run

pip freeze | grep manim

and get

manim==0.6.0

Links:


Notes:

Tkinter: Jak wyświetlać obrazy

Przykładowe obrazki

Na początek kilka obrazków, które używam w przykładach. Mogą być ona przydatne przy testowaniu przykładów.

python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 1 python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 2 python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 3

Wczytanie obrazka z tkinter.PhotoImage()

Tkinter używa PhotoImage do wczytania PNG, GIF lub PGM/PPM ale nie potrafi on wczytać JPG lub innego formatu. Starsze wersje nie potrafiły wczytać nawet PNG.

import tkinter …

Python: Liczby zespolone - część rzeczywista i wyimaginowana

Python ma liczby zespolone - complex - które używają znaku j zamiast i do definiowania części wyimaginowanej.

Można ją rozdzielić na część rzeczywistą i wyimaginowaną używając .real i .imag.

Części można ponownie zamienić na liczbę zespoloną używając complex() lub 1j.

Liczbę sprzeżoną można pobrać za pomocą .conjugate()

Moduł (wartość bezwględną) można pobrać …

Interesujące linki [2021.01.09]

 • toscrape.com

  Web Scraping Sandbox stworzony przez Scrapinghub

  Fikcyjna księgarnia, która desperacko chce być zeskrapowana. To bezpieczne miejsce dla początkujących uczących się we scrapingu, jak również dla deweloperów sprawdzających swoje umiejętności scrapingu

  Dostępne na: books.toscrape.com

  Strona, która wyświetla cytaty znanych ludzi. Ma wiele odmian strony, które pokazują cytaty …

Python: Dlaczego Python nie może zaimportować modułu po instalacji z pip

Czasami po instalacji

pip install some_module

Python nie może odnaleźć modułu i pokazuje błąd ModuleNotFoundError

import some_module

ModuleNotFoundError: No module named 'some_module'

Niezbyt często powodem jest, że moduł używa innej nazwy do istalacji a innej do importu. To może być całkowicie inna nazwa - jak instalacja python-some_module i import some_module - lub …

Python: How can't Python import module after installation with pip

Sometime after installation

pip install some_module

Python can't find this module and shows error ModuleNotFoundError

import some_module

ModuleNotFoundError: No module named 'some_module'

Not so often problem is that module uses different name for installation and different for import. It can be totally different name - like install python-some_module and import some_module …

« Page: 1 / 30 »