blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Ankieta na KDNuggets: Jakich narzędzi używasz?

Na głównej stronie KDNuggets.com pojawiła się ankieta z pytaniem:

What software you used for Analytics, Data Mining, Data Science, Machine Learning projects in the past 12 months?

Jakie oprogramowanie używałeś w projektach z Analytics, Data Mining, Data Science, Machine Learning w ostatnich 12 miesiącach?

Dostępne są też aktualne wyniki głosowania

Poniżej pobranie wyników jako CSV aby móc potem samodzielnie je analizować.

Pandas

Za pomocą Pandas można łatwo pobrać tabelę bezpośrednio jako DataFrame.

import pandas as pd

# adres z wynikami ankiety
url = 'http://vote.sparklit.com/poll.spark/203792'

# wczytanie strony i odnalezienie wszystkich tabel
tables = pd.read_html(url)

# pobranie odpwiedniej tabeli i pominięcie nagłówka
df = tables[4][1:]

# podział tekstu z nazwą i ilością głosów na dwie kolumny 
#df = df[0].str.extract('(.*) \((\d+)\)')

# to co powyżej z nadaniem kolumnom odpowiednich nazw 
df = df[0].str.extract('(?P<software>.*) \((?P<votes>\d+)\)', expand=True)

# zapisanie do pliku
df.to_csv('poll-kdnuggets-software-pandas.csv')

# wyświetlenie początku danych
print(df.head())

# ... samodzielna analiza ...

Wyświetlane dane:

         software votes
1         Alteryx  71
2 Amazon Machine Learning  59
3         Anaconda  546
4     Angoss/Datawatch   7
5        BayesiaLab  10

CSV: poll-kdnuggets-software-pandas.csv (stan na 2018.05.13 - ankieta wciąż otwarta)

Kod: poll-kdnuggets-software-pandas.py

Aktualizacja:

Wersja, która tworzy kolumnę "group" oznaczającą do jakiej grupy w ankiecie należy dany program. Powstała ona po wersji z użyciem urllib+lxml (poniżej) i tam jest opis grup.

import pandas as pd

# adres z wynikami ankiety
url = 'http://vote.sparklit.com/poll.spark/203792'

# wczytanie strony i odnalezienie wszystkich tabel
tables = pd.read_html(url)

# pobranie odpwiedniej tabeli i pominięcie nagłówka
df = tables[4][1:]

# podział tekstu z nazwą programu, ilością głosów i grupą na trzy kolumny 
# z nadaniem kolumnom odpowiednich nazw 
df = df[0].str.extract('(?:(?P<group>.+): )?(?P<software>.*) \((?P<votes>\d+)\)', expand=True)

# dodanie grupy do pierwszego programu
df['group'][1] = 'Analytics, Data Science, Machine Learning platforms'

# wypełnienie grup dla pozostałych programów
df = df.fillna(method='ffill')

# zapisanie do pliku
df.to_csv('poll-kdnuggets-software-with-group-pandas.csv')

# wyświetlenie końca danych bo tam widać więcej grup
print(df.tail(25))

# ... samodzielna analiza ...

Wyświetlane dane:

       group                 software votes
64    Languages                  Python 1090
65    Languages                R Language  826
66    Languages                   Scala  92
67    Languages               SQL Language  660
68    Languages            Unix shell/awk/gawk  144
69    Languages   Other programming and data languages  121
70 Big Data Tools               Apache Spark  359
71 Big Data Tools          Commercial Hadoop Tools  97
72 Big Data Tools         Open Source Hadoop Tools  178
73 Big Data Tools            SQL on Hadoop tools  166
74 Big Data Tools                 Spark SQL  188
75  Deep Learning               Apache MXnet  21
76  Deep Learning                   Caffe  23
77  Deep Learning                  Caffe2  20
78  Deep Learning              DeepLearning4J  59
79  Deep Learning                   Keras  353
80  Deep Learning                  Lasagne   5
81  Deep Learning Microsoft Cognitive Toolkit (Prev. CNTK)  51
82  Deep Learning               PaddlePaddle   1
83  Deep Learning                  PyTorch  91
84  Deep Learning                Tensorflow  491
85  Deep Learning                  TFLearn  18
86  Deep Learning                  Theano  78
87  Deep Learning                   Torch  17
88  Deep Learning         Other Deep Learning Tools  87

CSV: poll-kdnuggets-software-with-group-pandas.csv (stan na 2018.05.13 - ankieta wciąż otwarta)

Kod: poll-kdnuggets-software-with-group-pandas.py

urllib + lxml

Za pomocą urllib+lxml (i re) także można pobrać dane. Wymaga to więcej pracy ale przeważnie ma się większe możliwości.

W niektórych nazwach programu pojawia sie przedrostek opisujący zmianę grupy (rodzaju oprogramowania) i w tej wersji jest to wyłapywane i zapisywane w dodatkowej kolumnie. Dzięki temu będzie można wyniki grupować podczas analizy.

Dostępne grupy:

 • Analytics, Data Science, Machine Learning platforms
 • Languages
 • Big Data Tools
 • Deep Learning


import urllib.request
import lxml.html
import re
import csv

url = 'http://vote.sparklit.com/poll.spark/203792'

# pobranie strony
text = urllib.request.urlopen(url).read()

# zamiana na drzewo 
html = lxml.html.fromstring(text)

# wybranie czwartej tabeli
tables = html.xpath('//table')
table = tables[4]

# zbieranie wszystkich danych do `data`

data = []

# nazwa pierwszej grupy
group = 'Analytics, Data Science, Machine Learning platforms'

# przetwarzanie kolejnych wierszy tabeli (z pominięciem nagłówka)
for row in table.xpath('.//tr')[1:]:

  # pobranie tekstu tylko z pierwszej kolumny
  col = row.xpath('.//td[1]/font/text()')[0]

  # rozbicie tekstu na: grupa, nazwy programu, ilość głosów
  new_group, software, votes = re.search('(?:(.*): )?(.*) \((\d+)\)', col).groups()
  # niektóre nazwy moga mieć nadmiarową spację na końcu
  software = software.strip()

  # jeśli pojawiła się nowa nazwa grupy to będzie ona używana dla wszystkich następnych nazw
  if new_group:
    group = new_group

  # zapamiętanie danych 
  data.append([group, software, votes])

# zapis wszystkich danych
with open('poll-kdnuggets-software-with-group-urllib.csv', 'w') as f:
  csv_writer = csv.writer(f)
  # zapis nagłówka
  csv_writer.writerow(['group', 'software', 'votes'])
  # zapis wszystkich wierszy 
  csv_writer.writerows(data)

# wyświetlenie końca danych bo tam widać więcej grup
for row in data[-25:]:
  print('; '.join(row))

# ... samodzielna analiza ...

Wyświetlane dane:

Languages; Python; 1090
Languages; R Language; 826
Languages; Scala; 92
Languages; SQL Language; 660
Languages; Unix shell/awk/gawk; 144
Languages; Other programming and data languages; 121
Big Data Tools; Apache Spark; 359
Big Data Tools; Commercial Hadoop Tools; 97
Big Data Tools; Open Source Hadoop Tools; 178
Big Data Tools; SQL on Hadoop tools; 166
Big Data Tools; Spark SQL; 188
Deep Learning; Apache MXnet; 21
Deep Learning; Caffe; 23
Deep Learning; Caffe2; 20
Deep Learning; DeepLearning4J; 59
Deep Learning; Keras; 353
Deep Learning; Lasagne; 5
Deep Learning; Microsoft Cognitive Toolkit (Prev. CNTK); 51
Deep Learning; PaddlePaddle; 1
Deep Learning; PyTorch; 91
Deep Learning; Tensorflow; 491
Deep Learning; TFLearn; 18
Deep Learning; Theano; 78
Deep Learning; Torch; 17
Deep Learning; Other Deep Learning Tools; 87

CSV: poll-kdnuggets-software-with-group-urllib.csv (stan na 2018.05.13 - ankieta wciąż otwarta)

Kod: poll-kdnuggets-software-with-group-urllib.py

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury