blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Python Unicode - decode & encode

  --------------+                         +--------------
    FROM   |                         |   TO
  --------------+                         +--------------
       read |                         | write
      input |                         | print
  --------------+                         +--------------
         |                         |
       str | --- [d]ecode ---> UNICODE --- [e]ncode ---> | str
         |                         |
  --------------+                         +--------------
      ascii |                         | ascii
  --------------+                         +--------------
      utf-8 |                         | utf-8
  --------------+                         +--------------
    iso-8859-2 |                         | iso-8859-2
      latin2 |                         | latin2
  --------------+                         +--------------
   windows-1250 |                         | windows-1250
      cp1250 |                         | cp1250
  --------------+                         +--------------
      cp852 |                         | cp852
  --------------+                         +--------------
  
     Można zapamiętać dzięki kolejności alfabetycznej: [d]ecode, [e]ncode
  
  python unicode decode & encode

  Zamiana tekstu na prawdziwy Unicode, który nie jest tekstem Unicode (nie ma prefixu u …

  więcej »

  Zasada działania FuncAnimation w matplotlib

  FuncAnimation przyjmuje jako parametr funkcję np. update_data(liczba) i wykonuje następujące rzeczy:

  1. FuncAnimation wywołuje funkcje init()
  2. numer = 0
  3. FuncAnimation wywołuje funkcje update_data(numer)
  4. update_data() modyfikuje dane na wykresie
  5. ??? FuncAnimation czysci wykres (gdy blit=True) ???
  6. ??? FuncAnimation rysuje nowy wykres (gdy blit=True) ???
  7. FuncAnimation robi przerwę
  8. numer = numer + 1
  9. jeśli numer < max_numer …
  więcej »

  Najprostszy program w PyGame

  # import potrzebnego modulu (i podmodulow)
  import pygame
  
  # inicjalizacja modulu (i podmodulow)
  pygame.init()
  
  # stworzenie okna o powierzchni do rysowania 800x600
  screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
  
  # uruchomienie glownej petli (mainloop) do obslugi zdarzen
  running = True
  
  while running:
  
    # pobieranie kolejnych zdarzen
    for event in pygame.event.get():
  
      # jesli kliknieto w przycisk …
  więcej »

  Python i polskie znaki pod Windows

  // Sprawdzane w Windows 7

  W czasach DOS'u gdy nie było jeszcze Windows a wszystko działo się w trybie tekstowym (tak jak to się dzieje obecnie w konsoli) stosowano różne kodowania polskich liter. Jednym z nich było kodowanie wprowadzone przez Microsoft o nazwie 'CP852', (CP = Code Page = Strona Kodowa) Dlatego też …

  więcej »

  PyCharm Edu 2.0.2 i plugin CheckIO

  Wydano nową wersję darmowego PyCharm Edu 2.0.2 - środowiska do pracy z Pythonem z dodatkami do nauki tego języka.

  Jednym z ważniejszych elementów jakie dodano jest plugin do współpracy z portalem CheckIO.org, na którym znajdują się zadania z Pythona.

  Teraz będzie można rozwiązywać zadania bezpośrednio z poziomu PyCharma …

  więcej »

  Użycie `zip()` w Pythonie

  python example

  Pobieranie po trzy elementy z jednej listy

  Python 2

  a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
  
  print('\n--- A ---')
  
  # za pomocą listy - nie dziala
  print('wynik:', list(zip(a, a, a)) )
  
  
  print('\n--- B ---')
  
  # za pomocą `iter` (iterowania)
  it_1 = iter(a) 
  it_2 = iter(a)
  it_3 = iter(a …
  więcej »

  Rysowanie danych na mapie w Pythonie

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  # rozwiazanie na problem ze znalezieniem modulu `basemap` na moim komputerze
  import mpl_toolkits
  mpl_toolkits.__path__.insert(0, '/usr/lib/pymodules/python2.7/mpl_toolkits')
  
  # na podstawie: BaseMap example by geophysique.be - tutorial 01
  # adres: http://www.geophysique.be/tutorials
  
  from mpl_toolkits.basemap import Basemap
  import matplotlib …
  więcej »

  Zegar czyli odliczanie czasu w Pyglet

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import pyglet
  import datetime
  
  # stworzenie okna
  window = pyglet.window.Window(300,100, caption='Pyglet Clock')
  
  # stworzenie napisu, które będzie rysowany na środku okna 
  # dzięki anchor_x, anchor_y, window.width/2, window.height/2 
  current_time = pyglet.text.Label('--:--:--', 
               font_name='Times New Roman', 
               font_size=36,
               anchor_x='center …
  więcej »

  Python na Facebook

  Polskojęzyczne

  Python Poland - Grupa otwarta

  Python: Pierwsze kroki - Grupa otwarta

  Python: Jobs - Grupa zamknięta


  wroc.py - Wrocław's Pythonic clique - Społeczność

  PyCircle - Organizacja non-profit


  Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona - Organizacja społeczna · Organizacja edukacyjna


  Python na maturze - Społeczność

  Inne

  Python - Osoba publiczna

  EuroPython - Organizacja non-profit

  Python Tips - Organizacja społeczna

  Python tricks and …

  więcej »

  Rysowanie planu mieszkania za pomocą PIL/Pillow w Pythonie

  Rysowanie planu mieszkania z pomocą Pillow.

  Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

  Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  from PIL import Image, ImageDraw
  
  # współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
  mieszkanie = [
    # kuchnia
    (0, 0, 100, 0),
    (0, 0, 0 …
  więcej »

  Rysowanie planu mieszkania za pomocą turtle w Pythonie

  Rysowanie planu mieszkania z pomocą żółwika.

  Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

  Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import turtle
  
  # współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
  mieszkanie = [
    # kuchnia
    (0, 0, 100, 0),
    (0, 0, 0, 100),
    (0, 100 …
  więcej »

  Rysowanie kolorowego okręgu z turtle w Pythonie

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import turtle
  
  # kolory kolejnych wycinków okręgu
  colors = [
    "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
    "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
  ]
  
  turtle.reset() # skasowanie ustawień i powrót żółwia do wyjściowego miejsca
  turtle.clear() # wyczyszczenie ekranu z poprzednich rysunków
  turtle.speed(0) # maksymalna prędkość żółwika
  
  # wyliczenie jaki kąt (wycinek okręgu) będzie …
  więcej »

  Sortowanie polskich tekstów w Pythonie

  Wykorzystanie modułu locale do sortowania wyrazów zgodnie z polskim alfabetem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import locale
  
  locale.setlocale(locale.LC_COLLATE, "pl_PL.UTF-8")
  
  words = 'Ala ala zen Ąęś coś bąk ćma bar COS'.split()
  
  words.sort(key=locale.strxfrm)
  
  print ' '.join(words)
  

  Wynik:

  ala Ala Ąęś bar bąk COS …
  więcej »

  Wyszukiwanie w Linux pakietu zawierającego brakujący plik dla Pythona

  Program apt-file pozwala wyszukać pakiet, który zawiera brakujący plik.


  Instalacja

  $ sudo apt-get install apt-file
  $ sudo apt-file update
  

  Wyszukiwanie pliku X11/extensions/XTest.h wymaganego przez moduł pythona autopy

  $ sudo apt-file search "X11/extensions/XTest.h"
  
  libxtst-dev: /usr/include/X11/extensions/XTest.h
  

  Wyszukiwanie z użyciem regex pliku kończącego się na …

  więcej »

  Rysowanie wieloboku z obwódką wypełnionego kolorem z użyciem PIL/Pillow w Pythonie

  Przykład jak moduł PIL oraz Pillow pozwala na rysowanie wieloboku z obwódką i/lib wypełnionego kolorem.

  Przykład 1

  Poniższy kod tworzy trójkąty w narożnikach pustego obrazka

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  from PIL import Image, ImageDraw
  
  # stworzenie pustego obrazka
  img = Image.new('RGB', (100,100))
  
  # obiekt powalający rysować na …
  więcej »

  Najprostszy program w Pyglet

  Poniżej najprostszy przykład programu w Pyglet pod Python 2.7 i 3.x. Program oprócz wyświetlenia okienka nic nie robi ale to jest minimum jakie potrzeba do uruchomienia programu.

  import pyglet
  
  pyglet.window.Window()
  
  pyglet.app.run()
  

  Najpierw importujemy moduł pyglet. Potem tworzymy główne okno Window(), które pojawia się od …

  więcej »

  Pobieranie plików i zdjęć za pomocą requests

  Uwaga: w przykładach wykorzystuje portal httpbin.org, który pozwala na testowanie przesyłania danych między serwerem i klientem.

  Dla małych plików i zdjęć, które spokojnie zmieszczą się w pamięci wystarczyć pobranie i zapisanie pliku w całości.

  #!/usr/bin/env python
  
  import requests
  
  r = requests.get('http://httpbin.org/image/png')
  
  with …
  więcej »

« Page 2 / 4 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury