blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Rysowanie planu mieszkania za pomocą PIL/Pillow w Pythonie

  Rysowanie planu mieszkania z pomocą Pillow.

  Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

  Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  from PIL import Image, ImageDraw
  
  # współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
  mieszkanie = [
    # kuchnia
    (0, 0, 100, 0),
    (0, 0, 0 …
  więcej »

  Rysowanie planu mieszkania za pomocą turtle w Pythonie

  Rysowanie planu mieszkania z pomocą żółwika.

  Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

  Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import turtle
  
  # współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
  mieszkanie = [
    # kuchnia
    (0, 0, 100, 0),
    (0, 0, 0, 100),
    (0, 100 …
  więcej »

  Rysowanie kolorowego okręgu z turtle w Pythonie

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import turtle
  
  # kolory kolejnych wycinków okręgu
  colors = [
    "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
    "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
  ]
  
  turtle.reset() # skasowanie ustawień i powrót żółwia do wyjściowego miejsca
  turtle.clear() # wyczyszczenie ekranu z poprzednich rysunków
  turtle.speed(0) # maksymalna prędkość żółwika
  
  # wyliczenie jaki kąt (wycinek okręgu) będzie …
  więcej »

  Sortowanie polskich tekstów w Pythonie

  Wykorzystanie modułu locale do sortowania wyrazów zgodnie z polskim alfabetem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import locale
  
  locale.setlocale(locale.LC_COLLATE, "pl_PL.UTF-8")
  
  words = 'Ala ala zen Ąęś coś bąk ćma bar COS'.split()
  
  words.sort(key=locale.strxfrm)
  
  print ' '.join(words)
  

  Wynik:

  ala Ala Ąęś bar bąk COS …
  więcej »

  Wyszukiwanie w Linux pakietu zawierającego brakujący plik dla Pythona

  Program apt-file pozwala wyszukać pakiet, który zawiera brakujący plik.


  Instalacja

  $ sudo apt-get install apt-file
  $ sudo apt-file update
  

  Wyszukiwanie pliku X11/extensions/XTest.h wymaganego przez moduł pythona autopy

  $ sudo apt-file search "X11/extensions/XTest.h"
  
  libxtst-dev: /usr/include/X11/extensions/XTest.h
  

  Wyszukiwanie z użyciem regex pliku kończącego się na …

  więcej »

  Rysowanie wieloboku z obwódką wypełnionego kolorem z użyciem PIL/Pillow w Pythonie

  Przykład jak moduł PIL oraz Pillow pozwala na rysowanie wieloboku z obwódką i/lib wypełnionego kolorem.

  Przykład 1

  Poniższy kod tworzy trójkąty w narożnikach pustego obrazka

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  from PIL import Image, ImageDraw
  
  # stworzenie pustego obrazka
  img = Image.new('RGB', (100,100))
  
  # obiekt powalający rysować na …
  więcej »

  Najprostszy program w Pyglet

  Poniżej najprostszy przykład programu w Pyglet pod Python 2.7 i 3.x. Program oprócz wyświetlenia okienka nic nie robi ale to jest minimum jakie potrzeba do uruchomienia programu.

  import pyglet
  
  pyglet.window.Window()
  
  pyglet.app.run()
  

  Najpierw importujemy moduł pyglet. Potem tworzymy główne okno Window(), które pojawia się od …

  więcej »

  Pobieranie plików i zdjęć za pomocą requests

  Uwaga: w przykładach wykorzystuje portal httpbin.org, który pozwala na testowanie przesyłania danych między serwerem i klientem.

  Dla małych plików i zdjęć, które spokojnie zmieszczą się w pamięci wystarczyć pobranie i zapisanie pliku w całości.

  #!/usr/bin/env python
  
  import requests
  
  r = requests.get('http://httpbin.org/image/png')
  
  with …
  więcej »

  Przestrzeń wolna (free) a dostępna (available) na dysku pod Linux

  Systemy plików ext2, ext3 i ext4 domyślnie rezerwują na dysku około 5% przestrzeni na potrzeby root aby zawsze miał wolne miejsca potrzebne na zalogowanie się i wykonanie awaryjnych działań. Sprawia to, że na partycji może być wolne (free) kilka gigabajtów ale dla użytkownika będzie dostępne (available) zaledwie kilka megabajtów.

  Przykładowo …

  więcej »

  Rysowanie kwiatka z użyciem żółwika w Pythonie

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import turtle as t
  
  def kwiatek():
    for x in range(36):
      t.forward(100) # odległość w pikselach
      t.left(110)  # kąt w stopniach
  
  t.reset()  # kasowanie wszelkich ustawień
  t.clear()  # wyczyszczenie ekranu z poprzedniego rysunku
  t.speed(0) # maksymalne przyspieszenie żółwika
  
  kwiatek()
  
  żółwik rysuje kwiatek
  #!/usr/bin …
  więcej »

  Tworzenie widgetu w Tkinter

  Przykład wykorzystania dziedziczenia z Frame do stworzenia widgetu.
  Poniżej własny widget, który składa pola do wprowadzania tekstu Entry oraz pola Label w którym na bieżąco pokazywany jest tekst wpisany w Entry.

  Potem ten widget jest wykorzystany wielokrotnie w głównym oknie i widać, że pojawia się wielokrotnie para Label i Entry …

  więcej »

  Najprostszy program w Tkinter

  Poniżej najprostszy przykład programu w Tkinter pod Python 2.7 i 3.x. Dla wersji 3.x wystarczy zamienić nazwę modułu z Tkinter na tkinter (z małej litery).
  Program oprócz wyświetlenia okienka nic nie robi ale to jest minimum jakie potrzeba do uruchomienia programu.

  from Tkinter import *
  
  Tk().mainloop()
  

  Ponieważ …

  więcej »

  RYM - Tłusty Czwartek - 2015

  Kilka rymów powstałych podczas dyskusji z Ewą i Justyną na Facebook

  Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
  a Ewa uwierzyła tłustych pączków nasmażyła.

  A Justyna podsłuchała
  i też na tym skorzystała,
  pączka Ewy skosztowała:)

  Słonko świeci, ptaszek śpiewa,
  że nas dzisiaj chwali Ewa.
  A my Ewę pochwalimy
  gdy po pączki …

  więcej »

« Page 3 / 6 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury